Magisztrális gyógyszerkészítés
Gyógyszerbiztonság
Gyógyszerterápia
Klinikai gyógyszerészi szolgálat
Previous Next Play Pause

   Michael ScottA Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Nemzetközi Kapcsolatok Irodája által támogatott oktató-kutatói pályázatom keretében egyhetes tanulmányutat tölthettem a Queen’s University Belfast Gyógyszerésztudományi Karán, amely egyike a tudományosan legelismertebb brit gyógyszerészképző helyeknek.

A szakmai látogatás során találkoztam James McElnay professzorral, az egyetem tudományos rektorhelyettesével, valamint Michael Scott professzorral, az Antrim Area Hospital főgyógyszerészével, akikkel az infekciókontroll és antibiotikum politika helyzetének, mindennapi gyakorlatának országaink közötti különbségeiről beszélgettünk, továbbá megállapodtunk a jövőbeni kutatási együttműködés kiépítéséről. A rövid, de intenzív kurzus alapvető célja az antibiotikum alkalmazás optimalizálási, minőségfejlesztési módszereinek elméleti és gyakorlati elsajátítása volt. Közülük is kiemeltem foglalkoztunk az idősor-analízis és a benchmarking klinikai alkalmazási lehetőségeivel.
   Az idősor-analízis és az abból kifejlesztett további metodikák során matematikai/statisztikai modelleket illesztenek idősorokhoz, azon célból, hogy meghatározzák jellegzetességeiket, jövőbeli változásaikat és azokat a tényezőket, amelyek döntően befolyásolják az adott idősort. A rezisztens mikrobák aránya, az intézményi antibiotikum felhasználás jellege és az infekciókontroll tevékenység elemei komplex, egymással szorosan összefüggő idősornak tekinthetők. A módszertan jelentős előrelépést jelent az eddig használt statisztikai eljárásokhoz képest, mert lehetővé teszi a különböző folyamatok közötti dinamikus kapcsolatok feltárását. Az egyik legalkalmasabb módszer az egészségügyi ellátás során jellemezhető idősorok elemzésére az úgynevezett ARIMA modell. A tanulmányúton megismerhettem azt a munkát, amelynek során vendéglátóm, Dr. Mamoon Aldeyab, ARIMA modell segítségével tárta fel részleteiben a legtöbb gondot okozó nozokomiális kórokozók, például a methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) vagy a Clostridium difficile incidenciájára gyakorolt legfontosabb hatások szerepét és dinamikus kapcsolatait. A bakteriális rezisztencia megelőzésében alkalmazott különböző stratégiák egymáshoz képest mérhető relatív hatékonysága is jól jellemezhető ezen metodika alapján. Ennek következtében kidolgozhatóvá válik egy olyan antibiotikum politika, amely az eddigi biztató nyugat-európai tapasztalatok alapján hazánkban is megállíthatja a probléma további eszkalálódását.
   Az antibiotikum alkalmazás minőségfejlesztése során további fontos eszköz a benchmarking. A látogatás során ezen módszertan gyakorlati alkalmazását is megismerhettem, különös hangsúlyt fektetve az ilyen típusú elemzések során kulcsfontosságú kockázat-kiigazítás (risk-adjustment) szempontjaira. Dr. Aldeyab részletesen bemutatta az általa kidolgozott, úgynevezett „életkorral kiigazított komorbiditási index” benchmarking vizsgálatok során történő alkalmazási lehetőségeit.
   Vendéglátóimmal informálisan megállapodtunk közös kutatási projektek elindításáról. Távlati célunk olyan nemzetközi intézményi hálózat kiépítése, amelyben több magyarországi és észak-írországi klinika és kórház részvételével – többek között a tanulmányutam során megismert ARIMA és benchmarking modellek segítségével - feltárjuk a legoptimálisabb infekciókontroll és antibiotikum stewardship metodikákat, azokat szisztematikusan jellemezzük, majd megvizsgáljuk helyi szinteken történő adaptálásuk lehetőségeit. A kutatás célja tehát a fenti módszerek klinikai hatékonyságának, gyakorlati alkalmazhatóságának igazolása az antibiotikum rezisztencia és a nozokomiális fertőzések számának minimalizálásában.


                            Dr. Takács Gábor
                    PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet és KK Gyógyszertár

 

A képek a Képtárban itt letölthetők!