Magisztrális gyógyszerkészítés
Gyógyszerbiztonság
Gyógyszerterápia
Klinikai gyógyszerészi szolgálat
Previous Next Play Pause

botz lajosDr. Botz Lajos egyetemi tanárt bízta meg dr. Miseta Attila rektor a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának (PTE GYTK) vezetésével 2019. május 15-től. A PTE GYTK Kari Tanácsa 2019. május 6-ai ülésén 18 igennel, és 2 tartózkodással támogatta dr. Botz Lajos pályázatát.

Az új dékán a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett gyógyszerészként 1981-ben. Egyetemi doktori címét 1984-ben, PhD-fokozatát 1997-ben szerezte meg, 2004-ben habilitált. Több szakterületen szakgyógyszerészi képesítést szerzett. 1992 óta a PTE oktatója adjunktusként, 1999-től egyetemi docens a PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézetében. Egyetemi tanári kinevezését 2007-ben vette át.

A PTE Klinikai Központi Gyógyszertár vezető főgyógyszerésze 1993-tól, a PTE ÁOK/GYTK Gyógyszerészeti Intézetének igazgatója, a szakgyógyszerész képzés grémiumvezetője. 2008-tól a PTE Klinikai Központ Humán Klinikai Vizsgálatok Regisztrációs Központjának szakmai vezetője.

2004-2008 között a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) főtitkára, majd 2008-2012 között tudományos alelnöke. Jelenleg az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének, valamint az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kórházi, Klinikai Gyógyszerészeti tagozatának elnöke.

Elismerései: Societas Pharmaceutica Hungarica (2000), Pro Sanitate (2003), Pro Facultate Medicinae (2004), Dávid Lajos Emlékérem (2004); Kazay Endre Emlékérem (2011), Batthyány-Strattmann László Díj (2013), Magyar Érdemrend Lovagkereszt (2018).

Dr. Botz Lajos a kar jövőjével kapcsolatban hangsúlyozta:

„A kar legfontosabb küldetésének tekintem, hogy a szakember utánpótlás minőségi biztosítása mellett még magasabb szintű kutatási és fejlesztési tevékenységet is folytasson, továbbá ezekkel összhangban aktív szerepet vállaljon a térség gazdasági felzárkóztatásánál és fejlődésénél. Pályázatomban is hangsúlyoztam, hogy a GYTK egyik legfontosabb célja és feladata a magyar hallgatói létszám növelése, az idegennyelvű képzés stabilizálása, a végzett hallgatók nemzetközi munkaerőpiacon is verseny- és piacképes tudásának biztosítása, elfogadottságuk növelése. Ez jelentheti ugyanis a legbiztosabb igazolását, és egyúttal a jövőjét a pécsi gyógyszerészképzésnek.” – mondta el kinevezése kapcsán a kar első embere.

A KGYSZ vezetősége és teljes tagsága szívből gratulál a kinevezéséhez és sok sikert kívánunk a kitűzött célok eléréséhez!

Forrás: pte.hu