.
Magisztrális gyógyszerkészítés
Gyógyszerbiztonság
Gyógyszerterápia
Klinikai gyógyszerészi szolgálat
Previous Next Play Pause

IMG 29172021. október 15-én a Kongresszus megnyitó ünnepségén a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete a következő kitüntetésekben részesítette a Szervezet tagjait, és a szakma képviselőit a kórházi gyógyszerészet érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységük elismeréseként.

               

Az 1982-ben alapított „Dávid Lajos Emlékérem” a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet legrangosabb szakmai kitüntetése, kiemelkedő és példaértékű szakmai tevékenység elismeréseként adományozható. „Dávid Lajos Emlékérem” kitüntetésben részesült Hutyánné Dr. Somogyi Aranka, Dr. Sebők Szilvia, Dr. Kraszits István főgyógyszerész.

 

Hutyánné Dr. Somogyi Aranka 2008 óta a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főgyógyszerésze. 2012 óta az MGYK Kórházi-Klinikai Területi Szervezetének alelnöke. Munkáját magas színvonalon, elkötelezetten végzi.  Megoldáskereső és támogató a kórházi-klinikai gyógyszerészetet érintő szakmai kérdésekben, valamint az utánpótlás képzés kapcsán. Oktatói tevékenysége során rendszeresen részt vesz a gyógyszertári asszisztensek és szakasszisztensek képzésében is.

 

Dr. Sebők Szilvia 2010 óta dolgozik a Semmelweis Egyetemen, egyre magasabb beosztásban, 2020. augusztus óta már megbízott főgyógyszerészként áll helyt. Hivatása iránti elhivatottsága példa értékű, melyet szakvizsgái is tanúsítanak. Hihetetlen munkabírásával, lényeglátásával inspirálja környezetét. 

 

Dr. Kraszits István 2016 óta az Uzsoki Utcai Kórház főgyógyszerésze. Szervezőkészsége kiemelkedő, melyet éppen a mai napon egy éve már orvosigazgató-helyettesként is hasznosít. Fáradhatatlan, sokrétű személyiség, melyet a különböző szakmai szervezetekben betöltött tisztségei is bizonyítanak.

 

A 2014-ben alapított „Mohr Tamás Emlékérem” a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet szakmai kitüntetése, amely a kórházi gyógyszerészet hazai és nemzetközi fejlődésének jelentős előmozdítása érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenység elismeréseként adományozható. „Mohr Tamás emlékérem” kitüntetésben részesült Dr. Soós Gyöngyvér professzor asszony és Dr. Szabó Csongor nyugalmazott főgyógyszerész.

 

Prof. Dr. Soós Gyöngyvér a hazai kórházi-klinikai gyógyszerészet kiemelkedő, iskolateremtő alakja. Évtizedek óta aktív a különböző hazai és nemzetközi kórházi gyógyszerészeti szervezetekben. Az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetében 35 évig vállalt tisztséget, 16 éve a Tudományos Bizottság elnöke, így a Kongresszusok, Szimpóziumok szakmai programjait ő fogta össze. 12 évig volt az Európai Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet hazai delegátus vezetője, 2015 óta az EAHP Közös Képzési Keretrendszer munkacsoport tagja. Lenyűgöző munkabírása, lényeglátása, szervezőkészsége, alapossága magával ragadja környezetét.

 

Dr. Szabó Csongor a kórházi gyógyszerészek egyik legszínesebb egyénisége, precizitása, pontossága példaértékű. Az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetében 26 évig vállalt tisztséget. 2013 és 2017 között a Szervezetünk elnöke volt.   Szervező, tudományos és szakmai munkájával nagyban hozzájárult a gyógyszerészet – és különösen a kórházi gyógyszerészet – fejlődéséhez, szorgalmazva annak fejlődését és továbblépési lehetőségeit.

 

A 2001-ben alapított „Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem” a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet kitüntetése, amely a kórházi gyógyszerészetet támogató szakemberek munkájának elismerésére adományozható. „Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérem” kitüntetésben részesült Dr. Sipos Mónika igazgató asszony és a PREMIER G. MED KFT.

 

Dr. Sipos Mónika első munkahelyén az egyedi import gyógyszerek beszerzése mellett a közbeszerzési eljárások számának növekedésével párhuzamosan a kórházi ellátás gyári gyógyszereinek a beszerzésének a koordinálására kapott megbízást. 2012-től az Egészségügyi Szolgáltató Zrt.-nél gyógyszerészeti és orvostechnikai igazgatóként az első és legfontosabb feladata a közbeszerzési eljárások kereteinek meghatározása volt. Jelenleg az Atlas Pharma Zrt. egyik ügyvezető igazgatója, melynek fő profilja a gyógyszerközbeszerzési eljárásokon való aktív részvétel. Szakmai tudásával, lelkiismeretes munkájával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárások során a gyógyszerészszakmai szempontok érvényre jussanak.

 

A Premier G. Med Kft-nek kiemelkedő, úttörő szerepe volt és van a hazai automatizált, egyedi gyógyszerellátó rendszerek és elektronikus dokumentációs megoldások térhódításában. A CATO rendszer első, 2003. évi bevezetése óta mára 20 intézményben használják ezt a szoftveres megoldást a citosztatikus keverékinfúziók rendelése, készítése során. Az egyedi gyógyszerelési munkafolyamatok minőségbiztosítását garantáló és így a betegbiztonságot növelő automatizált betegszintű gyógyszerelő rendszer 2014 óta napjainkig már 10 kórházban segíti a gyógyszerészek munkáját.  A Premier G. Med Kft. vezetői és kollektívája a kórházi gyógyszerészekre, mint egy baráti, nagy családra tekintenek, akikkel együtt gondolkodnak, és a folyamatokat javító megoldásokat közösen keresik.

 

Az 1984-ben alapított „Societas Pharmaceutica Hungarica” jutalomérem kitüntetést a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság működésének szervezésében kifejtett kiemelkedő tevékenységért a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tagjának az MGYT Elnöksége adományozza. A Társasági kitüntetés előterjesztését a KGYSZ elnöksége kérelmezi. „Societas Pharmaceutica Hungarica” jutalomérem kitüntetésben részesült Dr. Takács Gábor főgyógyszerész és Dr. Vida Róbert György egyetemi adjunktus.

 

Dr. Takács Gábor végzését követően a Pécsi Tudományegyetemen helyezkedett el, élettan gyakorlatokat magyar és német nyelven vezetett 14 évig és Bizonyítékokon alapuló gyógyszerértékelés, Farmakoökonómia, Klinikai gyógyszerészet témakörben volt előadó. 2017 óta az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főgyógyszerésze. Az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Farmakoökonómia munkacsoportjának alapító vezetője. A Rozsnyay Mátyás emlékversenyen több alkalommal volt bíráló bizottsági tag és témavezető is. Az MGYT szervezésében e-learning tananyag fejlesztő tevékenységet is végez.

 

Dr. Vida Róbert György végzése óta a PTE ÁOK, majd később GYTK Gyógyszerészeti Intézet és Klinikai Központi Gyógyszertár munkatársa, kezdetben központi gyakornokként, majd egyetemi tanársegédként, 2019-től pedig egyetemi adjunktusként dolgozik. 2017-től a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Ifjúsági Állandó Bizottságának tagja, 2020. január 1. óta elnöke. Oktatóként vesz részt a magyar és angol gyógyszerészhallgatók, valamint a szakgyógyszerész jelöltek képzésében, tudományos diákköri tevékenységük irányításában és a szakdolgozatok vezetésében.

 

A „Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Szenátusának tagja” elismerő oklevélben részesülhet a Társaság Alapszabálya szerint a Társaság érdekében és a gyógyszerészet fejlesztéséért évtizedeken át tevékenykedő, szakmai körökben országos ismertséggel és elismertséggel rendelkező nyugállományba vonult tag. Szenátusi oklevélben részesült Dr. Soós Gyöngyvér professzor asszony és Dr. Higyisán Ilona nyugalmazott főgyógyszerész asszony.

 

Dr. Higyisán Ilona szakmai közéleti tevékenysége igen sokrétű. Szívügye, az MGYT Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete, melynek kezdetek óta tagja, később titkára, alelnöke, majd 8 évig elnöke volt.  A KGYSZ kongresszusok, szimpóziumok sikerei elválaszthatatlanok az ő nevétől. Az MGYT-ben évtizedek óta aktív közösségi munkát végez, így jelentősen hozzájárult több CPH kongresszus, illetve a hazai rendezésű BBBB sikeres lebonyolításához. Higyisán Ilona a korszerű betegellátás, ezen belül is a kórházi, klinikai gyógyszerészet elkötelezett kiemelkedő szakembere, aki nem csak közvetlen környezetében, azaz a munkahelyén igazolta és adta át munkatársai számára ezt az elhivatottságot és szakmai igényességet, hanem a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaságon keresztül is számos hazai gyógyszerész számára törekedett ezt megismertetni és elfogadtatni.

 

Prof. Dr. Soós Gyöngyvér laudációját korábban olvashatták. Szeretettel gratulálunk neki és elismeréssel adózunk szakmai életútja előtt.

 

Valamennyi kitüntetetteknek szívből gratulálunk, további sikereket és eredményes munkát kívánunk!

(Képen balról jobbra: Sebők Szilvia, Vida Róbert, Takács Gábor, Hutyánné Somogyi Aranka, Szabó Csongor, Higyisán Ilona, Kraszits István, Soós Gyöngyvér, Sipos Mónika)

 

A kitüntetett kollégák életútja, további méltatása ide kattintva elérhető.