.
Magisztrális gyógyszerkészítés
Gyógyszerbiztonság
Gyógyszerterápia
Klinikai gyógyszerészi szolgálat
Previous Next Play Pause

Kórházi Gyógyszerészek Szimpóziuma


Eger, 2022. augusztus 26-28.


Prof. Botz Lajos, Higyisán Ilona, Szűcs Attila

 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 2022. augusztus 26-28 között Egerben tartotta szimpóziumát.

A háromnapos rendezvényen a pre-szimpózium 4 előadásával együtt 34 verbális előadás hangzott el, valamint 24 poszter került bemutatásra, ezek közül tízet előadás keretében is ismertettek. Ezek mellett az Ifjúsági Állandó Bizottság - NewGen szervezésében pszichológusok segítségével kollegáink és a pályakezdők lelki egészségével is foglalkoztunk. A regisztrált részvevők száma 383 volt. A kongresszus sikeres lebonyolítását 28 cég – gyártók és nagykereskedők - támogatta és a tudományos programot 17 kiállító partner szakkiállítása egészítette ki, még hasznosabbá és színesebbé téve a rendezvényt.
A szervezéssel – immár huszadik alkalommal - megbízott ClubService Kft. biztosította a szakmai programok megfelelő technikai hátterét, illetve a szimpózium színvonalas és gördülékeny lebonyolítását.

 

Pre-szimpózium

 IMG 0279

 

Pénteken délelőtt a megnyitó előtt továbbképző előadásokat tartottunk a precíziós medicináról. Ezzel a témával először foglalkoztunk, mivel egy új tudomány területről van szó. Megismerkedtünk az alapfogalmakkal, a terület diagnosztikai módszereivel, amelyek a segítenek a gyógyszerek hatékonyabb terápiás alkalmazásában, és betekintést kaptunk a molekuláris patológiába, valamint a gyógyszerészi szerepvállalásba. Az itt alkalmazott genomikai módszerek és a terápiában alkalmazott gyógyszerek extrém magas költséggel bírnak, ezért felkértük a NEAK előadóját, hogy ismertesse meg velünk ennek a területnek a finanszírozási technikáját, kihívásait, jövőjét.

 

 

Megnyitó

 

A megnyitó moderátora Csontos Diána a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet (KGYSZ) titkára volt. A szimpóziumot Szűcs Attila KGYSZ elnök, Szökő Éva professzor asszony, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke, Süle András European Association of Hospital Pharmacist (EAHP) elnöke, Botz Lajos professzor úr a Tudományos Bizottság elnöke és Bodó Gabriella a Szervező Bizottság elnöke köszöntötte. A köszöntők után tatabányai kolleganőnk, Terek Blanka operaáriákat adott elő.
Tudományos program
A rendezvény fő témaköre a pszichiátria és neurológia területe volt.

 

IMG 0294

 


2022. augusztus 26. - péntek


Két plenáris előadással indult a program; Komoly Sámuel professzor úrtól hallhattuk a neurológiában alkalmazott új terápiákról, valamint olyan régi gyógyszerekről, melyeket ma már másként alkalmazunk. Bereczki Dániel professzor úr az immunglobulinok alkalmazásának lehetőségeit mutatta be a neurológiai kórképekben. Az előadásokat követően az előadásokhoz kapcsolódóan hozzászólások, kérdések hangzottak el.
Az I. Szakmai Blokkban a - Pszichiatria és Krónikus betegek gyógyszerterápiáinak aktualitásaival foglalkoztunk. A pszichiátria területéről Réthelyi János professzor urat hívtuk meg, aki beszámolt a pszichiátriák hazai helyzetéről, a XXI. századi kezelési lehetőségekről.
A napot a poszter előadások zárták. A 24 bejelentett poszterből a Tudományos Bizottság 10 posztert választott ki előadásra, míg a többi poszter a szerzőkkel a poszter-állványoknál került megbeszélésre.

 

2022. augusztus 27. - szombat


II. Szakmai Blokk, a Demenciával élők ellátásával foglalkozott. Egervári Ágnes főorvosnő előadásában beszámolt a demeciával élők helyzetéről, a betegek kezelési esélyeiről, valamint az „Inda” programjuk eredményeiről. Az előadás erősen hatott a hallgatóság érzelmeire is, ahogyan szembesültünk a betegek és azok családjainak mindennapi gondjaival.
III. Szakmai Blokkban, a szorosan vett tudomány mellett a hazai gyógyszerellátásbiztonság aktuális kérdéseit érintően szakmapolitikával is foglalkoztunk. Feller Antal vezérigazgató úr elgondolkodtató és borús képet festett, statisztikai adatokkal is alátámasztva a gyógyszer-nagykereskedelem helyzetéről, a gyógyszerellátás várható kilátásairól. Szükségszerűen szóba kerültek a kórházakat ma erősen sújtó gyógyszer hiányok kapcsán a nagykereskedők erőfeszítései, hogyan és milyen módon igyekeznek megoldani, enyhíteni ezt a problémát.
IV. Szakmai Blokkban, Szok Délia docens asszony a neuropátiás fájdalomról és annak kezelésének lehetőségeit vázolta, míg Horváth László tanár úr, az epilepszia kezelésének klinikai gyógyszerészeti vonatkozásait ismertette.
V. Szakmai Blokkban, a kórházi, klinikai gyógyszerészet aktualitásaival foglalkoztunk. A bevezető előadásban Süle András kollegánk, az EAHP elnöke – Az elmúlt évek hivatásunkra gyakorolt hatásainak értékelését foglalta össze, rámutatva a múlt kihívásaira, amelyek nem csak a hazai, hanem az európai gyógyszerészetet is jellemezték.
Minden felkért orvos és gyógyszerész előadó után a kórházi-klinikai gyógyszerész kollegák kapcsolódtak be saját előadással, beszámoltak kutatási eredményeikről, munkahelyükön tapasztalt kihívásokról, új módszerekről.

 

IMG 1540


2022. augusztus 28. - vasárnap


A KGYSZ Ifjúsági Állandó Bizottság szakmai fóruma után a Záró Blokkban két előadás foglalkozott gyógyszerészetünk jövőjével és a 21. század kihívásaival.
Hankó Zoltán a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke vetítette elénk a kamara nézőpontjából hivatásunk jövőképét az előttünk álló feladatokat, elérendő célokat, lehetséges utakat.
A szimpózium záró plenáris előadója Botz Lajos professzor volt, aki a –Gyógyszerészet szerepvállalása a 21. századi kihívásokhoz alkalmazkodó egészségügyi ellátórendszerben – címmel tartott előadást, amelyben többek között kiemelte, hogy közös célunk kell legyen a gyógyszerelés teljeskörű, eseménytörténetileg is hiteles ismerete, illetve a ráfordítások analitikus szintű ismerete elengedhetetlen, mert csak ennek ismeretében tudjuk csökkenteni a polipragmáziát, biztosítani a hatékonyabb gyógyszeradagolást és gazdálkodást, továbbá sikeresen kiszűrni a gyógyszerkölcsönhatásokat.

 

IMG 1573

 

Elismerések


Hagyományainkhoz híven a legjobb posztert és a legjobb előadót is értékeltük kollegáink közül.
Legjobb poszter díj: Veszelyné Kotán Edit, MAZSIHISZ Szeretetkórház, Budapest: Mozaik komplex darabokból – idős beteg hosszú távú kórházi gyógyszeres terápiája.
Legjobb előadás díj: Merczel Sára, Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház: Egyedi gyógyszerelésen alapuló retrospektív vizsgálat a krónikus belgyógyászati és ápolási osztály demenciával kezelt betegeinél című előadása kapta.
Mindkét előadó jutalma kongresszusi részvétel.

 

Média, szakmai kiadvány

 

A szimpózium néhány előadását, valamint az egyes témakörök előadóival készített rövid riportokat a KGYSZ honlapján (www.mgyt-kgysz.hu) szerkesztett formában adjuk közre.
Az előadásokat és riportokat Lokodi Dávid vette fel, a képeket Major Panni készítette.
Az előadások, poszterek összefoglalói kiadásra kerültek és megtalálhatóak: Acta Pharmaceutica 2022 I. Supplementumában.